نای:  پیروز ارجمند مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این حکم آورده است: نظر به سوابق اجرایی جنابعالی و به پیشنهاد (ریاحی) دبیر جشنواره، جنابعالی را به عنوان دبیر اجرایی سی امین جشنواره بین المللی موسیقی فجر منصوب می کنم.علی ترابی که در حال حاضر رئیس انجمن موسیقی ایران است پیش از این نیز سابقه مدیریت اجرایی دوره های 23، 27، 28 و 29 جشنواره بین المللی موسیقی فجر را بر عهده داشته است.

انتشار خبر : سه شنبه 27 خرداد 1393    | بامدیریت: مریم شیخی    |    | نظرات()