«آواز ایرانی سال هاست با نام شجریان پیوند خورده است. تقریبا از سال 1357 مردم ایران، این هنر را با نام او می شناسند. در این سال ها بسیار دیده شده که در کوچه و بازار صدایی در حال پخش است و به صرف سنتی بودن آن صدا مردم می گویند این شجریان است که دارد می خواند؛ یعنی این که شجریان، نماد و سمبل موسیقی آوازی ماست.» این بخشی از کتاب «خسرو خوبان» شناخت نامه ی استاد محمد رضا شجریان به نویسندگی «مهران حبیبی نژاد» است که در آن توصیفی درخور جایگاه استاد نامدار موسیقی و آواز سنتی ایران ارایه شده است؛ استادی که در کنار افتخارآفرینی های بی شمار برای این مرز و بوم، حال نشان عالی «شوالیه ی ملی لیاقت» از وزارت فرهنگ و هنر دولت فرانسه را نیز بر سینه دارد.نشان شوالیه ی ملی لیاقت درجه ی نظامی فرانسوی است که به تمام نظامیان فعال یا غیر فعال و شهروندان غیر نظامی که لیاقت آن را به دست آوردند، اهدا می شود. استاد شجریان این نشان را در دوم تیرماه 1393 از «برونو فوشه» سفیر فرانسه در تهران دریافت کرد و به گفته ی «همایون نصیری» نوازنده و سرپرست گروه موسیقی دارکوب در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا، این نشان افتخار یافت تا بر سینه ی خسرو آواز ایران بنشیند. پیش تر شهرام ناظری دیگر استاد و خواننده ی موسیقی اصیل ایرانی نیز این نشان را دریافت کرده بود.

انتشار خبر : شنبه 14 تیر 1393    | بامدیریت: مریم شیخی    |    | نظرات()