این نشست پژوهشی حاصل تحقیقات مجید کیانی درباره تاثیر موسیقی دستگاهی ایرانی بر شنونده است و 9 مرداد در موزه موسیقی ایران برگزار می شود.
در این پژوهش سعی شده تاثیر یک دستگاه یا آواز موسیقی ایرانی بر روی شنونده از طریق پاسخ هایی که به تست ها و سئوالات می دهند بررسی شود.در این برنامه، آزمایش تاثیر ساز سنتور با مخاطبان انجام می شود که در این تست شرکت کنندگان پس از شنیدن هر یک از دستگاه ها و یا آوازها به سئوالاتی پاسخ می دهند.چنین رویکردی به موسیقی شبیه به موسیقی درمانی است که امروزه نگاه های تخصصی تری درخصوص آن وجود دارد. این نشست و آزمایش ها پیشتر در فرهنگسرای نیاوران برگزار شد که نتایج جالب توجهی به دنبال داشت.موزه موسیقی ایران در میدان تجریش، خیابان مقصود بیک، خیابان موزه واقع است.

انتشار خبر : پنجشنبه 26 تیر 1393    | بامدیریت: مریم شیخی    |    | نظرات()